9 Gorkogo St, Blagoveshchensk 675000 Phone: +7 (4162) 51-24-05

Tsindao Hostel

Blagoveshchensk
Tsindao Hostel is situated in Blagoveshchensk.

More properties

Blagoveshchensk

Voyazh Hostel

Belogorsk

Vostok-200 Hotel

Tsiolkovskiy

Cosmos Hotel