4 Shokhina St, Zeya 676244 Phone: +7 (4165) 83-13-33

Tsentralnaya Hotel

Zeya
Tsentralnaya Hotel is situated in the downtown of Zeya. Guests are offered rooms of different types.

More properties

Blagoveshchensk

Voyazh Hostel

Belogorsk

Vostok-200 Hotel

Tsiolkovskiy

Cosmos Hotel